آشنائی با من


در برگ ریزان زیبای سال 1360 متولد شدم.

در سال 1393 موفق شدم تا بعنوان دانشجوی ممتاز و با رتبه ی نخست در رشته ی MBA  از سازمان مدیریت صنعتی تهران فارغ التحصیل شوم.

در حال حاضر رئیس امور برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره ی یکی از شرکت های دولتی زیرمجموعه ی وزارت نفت هستم.

علاقه ی بسیار زیادی به آموزش و مشاوره ی مدیریت دارم و از سال 1391 فعالیت در حوزه ی آموزش و مشاوره را شروع کرده ام.

تخصص اصلی من کمک به سازمان در استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM و سایر استانداردهای مدیریتی است.

حدودا 8 سال نیز بعنوان ارزیاب افتخار این را داشته ایم که شرکت های بزرگی را در بخش خصوصی و دولتی و علی الخصوص شرکت های زیر مجموعه ی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز را در جوایز تعالی سازمانی ارزیابی نمایم.

و بعنوان مشاور و مدرس با شرکت هایی هم در استقرار این مدل و سایر مباحث مدیریتی همکاری داشته ام.

رشته ی ورزشی من شطرنج هست و علاقه ی بسیار زیادی به این رشته دارم.

و مهمترین اعتیاد سال های اخیر من هم مطالعه ی کتاب بوده است.

زمینه ی مطالعاتی ای که گرایش بیشتری بدان دارم مشتمل بر موضوعات مدیریتی، روانشناسی، فلسفس و عرفانی است و پرداختن به چرائی پدیده ها همیشه یکی از دغدغه های ذهنی ام بوده است.

هدف از راه اندازی این وب سایت هم این بوده که بتوانم ضمن معرفی خود و فعالیت هایم، دیدگاههایم را با سایر دوستان و علاقه مندان به اشتراک بگذارم تا شاید از این رهگذر توفیقی فراهم بشود هم خودم در مسیر تعالی و تکامل قدم بگذارم و هم اینکه آرزومندم تا در حد وسع و بضاعتم خرده اثری در پیشرفت و تعالی سایر دوستان داشته باشم.

یا حق