تفکر انتقادی

تفکر انتقادی شیوه ای از تفکر و طرز مواجهه ی با پدیده ها و رویدادها هست که مبانی، اعتبار، مستندا و شواهد و منطق و طرز ارائه ی آن ها را مورد سوال خود قرار داده تا بتداند به داوری منصفانه ای درباره ی آن ها دست پیدا بکند.

در تفکر انتقادی جمود فکری و ایدئولوژی ها جایی نداشته و ذهن متفکر انتقادی شجاعانه آمادگی رویارویی با هر بحث و موضوعی را دارد.

از نظر متفکر اقتصادی مقدسات جایگاه ویژه ای نداشته و همه چیز قابل برخورد انتقادی می باشد.

ویدئوی آموزشی مرتبط؛

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.