معرفی انجمن مشاوران مدیریت ایران

logo-imca

درباره انجمن آرم :   نام اختصاري لاتين : IMCA نام عمومی : انجمن مشاوران مدیریت ایران نام رسمی : انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات مشاوره مدیریت ایران نام به انگلیسی : Iran Management Consultants Association مجوز تأسیس : شماره 32-3/2-178 تاریخ 14/06/1377 شماره و تاریخ ثبت : شماره 178 تاریخ 15/06/1377 شناسه ملی […]

اجرا شده توسط: همیار وردپرس