معيارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

این مدل توسط بنیاد مدیریت کیفین اروپا و بمنظور طراحی چارچوبی بعنوان راهنمای جامع شرکت ها در پیمودن راه تعالی ارائه شده است

معرفی انجمن مشاوران مدیریت ایران

درباره انجمن آرم :   نام اختصاري لاتين : IMCA نام عمومی : انجمن مشاوران مدیریت ایران نام رسمی : انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات مشاوره مدیریت ایران نام به انگلیسی : Iran Management Consultants Association مجوز تأسیس : شماره 32-3/2-178 تاریخ 14/06/1377 شماره و تاریخ ثبت : شماره 178 تاریخ 15/06/1377 شناسه ملی […]