مسیر درست یا غلط


یکی از سوالات و ابهاماتی که احتمالا اکثر ما در دوره هایی از زندگی و بخصوص در ایام جوانی با آن مواجه شویم این سوال است که ؛
” مسیر درست برای من کدام است یا کدام می تواند باشد. مسیر درست در هر زمینه ای. در زمینه ی تحصیلی، شغلی، حرفه ای، زندگی شخصی و اجتماعی و ….. ”

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.